Strona główna -> O nas -> Kronika

<- powrót

2016-11-10 12:22:59

28 marca 2015 r. w nowej siedzibie Oddziału TOnZ w Olsztynie w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie – Kamienica Naujacka, ul. Dąbrowszczaków 3, sala nr 203  odbyło się zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze) Walne Zebranie Oddziału). Porządek Zebrania obejmował m.in. przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Oddziału Towarzystwa oraz udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Oddziału Towarzystwa.
Na zebraniu członkowie Oddziału TOnZ w Olsztynie wybrali również prezesa oddziału, członków zarządu i komisji rewizyjnej kolejnej kadencji obejmującej lata 2015–2018.
Prezeską TOnZ Oddziału w Olsztyniezostała wybrana jednogłośnie Iwona Liżewska.
Członkowie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami:
Ewa Gładkowska
Elżbieta Nowak
Zofia Nowosielska
Adam Płoski
Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami:
Aleksander Nowakowski
Grzegorz Świętochowski
Robert Wójcik


2016-11-10 12:33:35

Po 10 latach przerwy ukazał się nowy rocznik Warmińsko-Mazurskiego Biuletynu Konserwatorskiego. Zapraszamy do zapoznania się ze spisem treści i fragmentami artykułów w sekcji dotyczącej Biuletynu.