Strona główna -> Zabytki -> Krajobraz wiejski -> Jezioro Siedmiu Wysp

<-powrót

Jezioro Siedmiu Wysp, rezerwat przyrody na jeziorze Oświn wraz z otaczającym terenem, pow. węgorzewski, położony przy granicy rosyjskiej, na terenie nadleśnictw Borki i Srokowo. Okolica cenna pod względem przyrodniczym i kulturowym. Rezerwat utworzony w 1956 r., w celu ochrony naturalnego środowiska gnieżdżenia się licznych gatunków ptactwa wodno-błotnego oraz szaty roślinnej. Należy do terenów ściśle chronionych i jest wpisany na listę Międzynarodowej Konwencji RAMSAR oraz Natura 2000. W bezpośrednim sąsiedztwie dwa inne rezerwaty Bajory i Kałeckie Błota. Nad płd. brzegiem jeziora Oświn ślady po majątku Mała Guja (opuszczone i niszczejące), warte zainteresowania zarówno z uwagi na walory krajobrazowe, jak również osoby ostatnich, przedwojennych właścicieli, małżeństwo von Sanden-Guja. W_alter von Sanden-Guja (1888-1972), przyrodnik, ornitolog i fotograf obserwował, badał i fotografował ptaki nad jeziorem Oświn, efektem liczne publikacje książkowe; główny motyw rzeźbiarskiej twórczości Edith von Sanden Guja (1894-1972) stanowiła fauna najbliższej okolicy. Doskonałym punktem widokowym był klasycystyczny dwór, odbudowany po zniszczeniach I wojny światowej, położony na wysokim wyniesieniu terenu, zwrócony elewacją ogrodową z tarasem w stronę jeziora (obecnie w stanie rozpoczętego remontu, niszczeje); rozległy park, powiązany widokowo z krajobrazem jeziora Oświn, silnie zdziczały i zarośnięty. Dwa cmentarze z I wojny światowej: za podwórzem folwarcznym cmentarz żołnierzy rosyjskich, wg tradycji pochowanych na polecenie właściciela majątku, na planie koła, obsadzony lipami, z głazem, na którym upamiętniający napis; przy drodze polnej prowadzącej do majątku cmentarz żołnierzy niemieckich, obsadzony żywopłotem grabowymi, z licznymi mogiłami, w ostatnich latach odnowiony. Dojazd do miejscowości poprzez Puszczę Marszałkowską, w której zachowane wały graniczne z czasów państwa krzyżackiego. 

Tekst: Iwona Liżewska