Strona główna -> Zabytki -> Krajobraz wiejski -> Łabędnik

<-powrót

Łabędnik, pow. bartoszycki, majątek ziemski, położony ok.13 km na płd. wschód od Bartoszyc, założony w 2. poł. XIV w. jako wieś rycerska, parafia przed 1366 r. Po kilku zmianach właścicieli, od 1694 do 1945 r. własność rodu von der Groeben, który w 1711 ustanowił na majątku majorat. Zachowany czytelny układ  rozplanowania majątku w jego historycznych granicach, z cennymi zasadniczymi elementami założenia. Pałac wybudowany ok. 1712 r., rozbudowany w 1861 (przedłużenie korpusu, nadbudowa półpiętra „mezzanino”, barokizacja elewacji) nad wejściem kartusz herbowy z napisem „FUNDATIO GROEBENIANA ANNO 1712”. Park krajobrazowy czytelny w historycznych granicach, z zachowanym nielicznym starodrzewem i stawem na osi kompozycyjnej pałac–kościół. Neogotyckie zabudowania folwarczne znacznie przekształcone.

Kościół p.w. Matki Boskiej Zwycięskiej, do 1945 r. ewangelicki, z końca XIV w., wieża z 1. poł. XV w., z barokową kaplicą grobową Groebenów po stronie płn. (1730 r., wg projektu Joachima Schultheissa von Unfriedta, nadwornego architekta króla Prus) odnowiony w latach 1869-1871. Wnętrze salowe, kryte drewnianą kolebką, z barokową polichromią, na ścianach fragmenty gotyckich malowideł. Ołtarz wtórnie zestawiony z elementów gotyckich i manierystycznych (pocz. XV i 1. poł. XVI w.), ambona z 1649 r., prospekt i empora organowe z 2. poł. XVII w., stalle z XVII/XVIII w., całopostaciowy kamienny pomnik Fryderyka von der Groeben, założyciela majątku.

Tekst: Marzena Zwierowicz