Strona główna -> Zabytki -> Krajobraz wiejski -> Nakomiady

<-powrót

Nakomiady, pow. kętrzyński, majątek i wieś chłopska położone ok. 10 km na południe od Kętrzyna, pierwotnie pruska osada rybacka, lokowana w latach 1392-1396 na prawie chełmińskim, obok krzyżacka warownia zwana Fliehburg. Od poł. XVII w. dobra ziemskie w rękach rodziny von Hoverbeck, od końca XVIII rodziny von Redecker. Zespół pałacowo-parkowy położony na wzgórzu, w miejscu dawnej strażnicy krzyżackiej. Pałac, 2-kondygnacyjny, z ryzalitami na osi, przykryty dachem dwuspadowym, wzniesiony w duchu baroku holenderskiego w latach 1704-1706 wg projektu architekta Józefa Pioli, na dwupoziomowych piwnicach dawnej warowni. Park krajobrazowy, przekształcony z barokowego ogrodu regularnego, z zachowanymi reliktami średniowiecznego muru obronnego, neogotycką kaplicą rodową i cennym starodrzewem; rozległe panoramy widokowe na otaczający krajobraz. Obecnie własność prywatna, prowadzone są prace rewaloryzacyjne założenia pałacowo-parkowego, działa Pałacowa Manufaktura – kontynuacją XVIII-wiecznej manufaktury ceramicznej. We wsi Godzikowo, na niewielkim wzniesieniu cmentarz rodowy o ciekawej formie, nawiązującej do starogermańskich kręgów; na cmentarz aleja dębowa.

Kościół parafialny, do 1978 r. ewangelicki, gotycki, z XIV w., z cmentarzem przykościelnym; wyposażenie wnętrza surowe (zachowany fragment manierystycznej snycerki ołtarzowej). 

Tekst: Marzena Zwierowicz