Strona główna -> Zabytki -> Krajobraz wiejski -> Staświny

<-powrót

Staświny, pow. giżycki, wieś położona w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej Pisz–Węgorzewo i drogi wojewódzkiej Ełk-Giżycko, lokowana po wsch. stronie Wielkich Jezior Mazurskich, przy dawnym szlaku z Rynu do Ełku (1475). Zachowany czytelny układ, pierwotnie zapewne owalnicowy, dwóch równoległych części wsi połączonych wspólnym terenem pastwiska w korycie rzeki Staświnki, część dawnych zabudowań dworskich, interesujący budynek szkoły odbudowany po 1914 r. Miejscowość znajduje się na mocno rozrzeźbionym terenie, o dużych walorach krajobrazowych, w pobliżu rynnowego jeziora Wojnowo. Przy jego wsch. brzegu nad wąwozem i ujściem rzeki Staświnki staropruskie grodzisko wielofazowe „Święta Góra”, na pograniczu dawnych terytoriów plemiennych Galindów i Sudowów. We wsch. części wsi zachowany nasyp zlikwidowanej linii kolejowej z Giżycka do Pisza, w okolicznych przysiółkach zachowane interesujące drewniane chaty mazurskie.

Tekst: A. Jankiewicz