Strona główna -> Zabytki -> Krajobraz wiejski -> Gałkowo

<-powrót

Gałkowo, pow. piski, wieś położona po płd. stronie drogi Piecki–Ukta, założona przez starowierców w latach 30. XIX w. (1835 urzędowa nazwa), pierwotnie złożona z dwóch oddzielnych wsi – Gałkowo i Nikołajewo (ten układ czytelny do dzisiaj – w obniżeniu terenu zachowana otwarta, niezabudowana przestrzeń). Historyczna zabudowa wiejska dobrze zachowana, głównie murowana, (XIX/XX w. oraz lata 20.-30. XX w.); nieliczne  banie, budynki służące do kąpieli, charakterystyczne dla obyczajowości starowierców, zachowane lub odtwarzane na fali powrotu tradycji starowierskich. Szkoła z cegły licowej, z przełomu XIX i XX w., o typowych dla tego czasu formach. Po stronie zach. jeden z dwóch największych, cmentarzy starowierców, z charakterystycznymi, prawosławnymi krzyżami. Dwa niewielkie cmentarze ewangelickie, położone – jeden po wsch. stronie, drugi przy drodze głównej – w formie zieleni wysokiej, ze śladami nagrobków Szczególnym obiektem jest zabytkowa drewniana karczma ze Sztynortu, tzw. Dwór Łowczego, przeniesiony i zrekonstruowany z przeznaczeniem na zajazd; na piętrze salon Marion hrabiny Dönhoff (udostępniany) oraz wystawa poświęcona historii rodziny obecnych właścicieli. 

Tekst: Iwona Liżewska