Strona główna -> Zabytki -> Krajobraz wiejski -> Galiny

<-powrót

Galiny, pow. bartoszycki, majątek ziemski i wieś położone ok. 10 km na południe od Bartoszyc, lokowane w 1. poł. XIV w., w latach 1486-1945 własność rodu zu Eulenburg. Zachowany historyczny układ przestrzenny majątku: zespół pałacowy z parkiem, duży folwark z 3 podwórzami gospodarczymi, pozostałości wsi folwarcznej oraz układ przestrzenny dużej wsi chłopskiej. Zespół pałacowy tworzy obecnie 2-kondygnacyjny pałac z 1. poł. XVIII w. (rozbudowany renesansowy dwór z 1589 r., z zachowanymi fragmentami sgraffita oraz elementami wyposażenia z XVII-XIX w.) oraz otaczające dziedziniec budynki z XVII-XIX w. (oficyna z reliktami gotyckich murów, oranżeria, neobarokowy budynek bramny z wozownią). W niewielkim parku krajobrazowym z XIX w. wykorzystano naturalne ukształtowanie stromego jaru meandrującej rzeki Pisy, tworząc malownicze wnętrza parkowe z rozbudowanym układem wodnym ze stawem, wyspami, tamą i kaskadami. Zachowana większość XIX-wiecznej  zabudowy folwarcznej – spichlerz, stajnie, obory, kuźnia oraz ryglowy spichlerz z 1745 r. Założenie pałacowo-folwarczne jest własnością prywatną (funkcje hotelowe z restauracją, stadnina), należy do najlepiej zrewaloryzowanych i funkcjonujących założeń pałacowych w regionie.

Gotycki kościół z końca XIV w., częściowo przebudowany w poł. XIX w., z wieżą z ok. 1500 r. , ołtarzem głównym z 1744 oraz mauzoleum Eulenburgów na cmentarzu przykościelnym, obok plebania z neogotyckim wystrojem. Zachowana historyczna zabudowa wiejska mieszkalno-gospodarcza i użyteczności publicznej (zajazd, szkoła) i cmentarz wiejski.

Tekst: Marzena Zwierowicz