Strona główna -> Zabytki -> Krajobraz wiejski -> Budwity

<-powrót

Budwity, pow. ostródzki, majątek ziemski położony ok. 8 km na płn. zachód od Małdyt. Powstał jako wieś ziemiańska w poł. XIV w. Po licznych zmianach własnościowych, od 1855 do 1945 r. własność rodziny von Eben, która nadała mu ostateczny kształt. Zachowany układ przestrzenny zbliżony do historycznego: pałac położony w centrum parku, folwark z 2 podwórzami gospodarczymi, wieś folwarczna. Pałac (1857) wybudowany w rzadko spotykanej formie, z wyraźnymi wpływami architektury włoskiej – 2-kondygnacyjny, z niskimi dachami, wieżą widokową i 2-kondygnacyjną przeszkloną werandą (niezachowana). Park krajobrazowy o bogatej kompozycji z cennym starodrzewem i układem wodnym otoczony komponowanym krajobrazem rolniczym oraz sieć alei do sąsiednich majątków (m.in. aleja dębowa do Jarnołtowa).

Tekst: Marzena Zwierowicz