Strona główna -> Zabytki -> Krajobraz wiejski -> Brzeźnica

<-powrót

Brzeźnica, pow. kętrzyński, majątek ziemski, 14 km na północ od Srokowa. Do pocz. XIX w. folwark w dobrach rodu von Schlieben, od 1824 do 1945 r. majątek związany z rodem Totenhöfer. Razem z sąsiednim majątkiem Kałki jest przykładem dawnego komponowanego krajobrazu rolno-leśnego z Kanałem Mazurskim i alejami przydrożnymi. Część objęta ochroną rezerwatową (rezerwat „Kałeckie Błota”). Zachowany pełny historyczny układ przestrzenny majątku: dwór z parkiem i folwark z wsią folwarczną. Dwór klasycystyczny, wybudowany po 1824 r., parterowy z piętrowym ryzalitem, odbudowany wg pierwowzoru po zniszczeniach wojennych z 1914 r. Rozległy park z częścią o kompozycji geometrycznej i częścią naturalistyczną, z cennym starodrzewem, obecnie przecięty granicą polsko-rosyjską. Rzadkością jest nadal użytkowany folwark z zachowanym pełnym kompleksem historycznych zabudowań folwarcznych – gorzelnia, spichlerz, obory, stajnie, stodoły, chlewy i czworaki. Przy drodze ze Srokowa, na wzniesieniu, cmentarz rodowy z licznymi jeszcze nagrobkami. 

Tekst: Marzena Zwierowicz