Strona główna -> O nas -> Kronika

<- powrót

2015-05-11 21:40:05

ODDZIAŁ TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZABYTKAMI W OLSZTYNIE

28 marca 2015 r. w nowej siedzibie Oddziału TOnZ w Olsztynie

w Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie – Kamienica Naujacka,

ul. Dąbrowszczaków 3, sala nr 203

odbyło się zwyczajne (sprawozdawczo-wyborcze) Walne Zebranie Oddziału.

 

Porządek Zebrania obejmował m.in. przedstawienie sprawozdania finansowego, sprawozdania

z działalności Oddziału Towarzystwa oraz udzielenie absolutorium dotychczasowemu Zarządowi Oddziału Towarzystwa.

Na zebraniu członkowie Oddziału TOnZ w Olsztynie wybrali również prezesa oddziału, członków zarządu i komisji rewizyjnej kolejnej kadencji obejmującej lata 2015–2018.

 

Prezeską została wybrana jednogłośnie Iwona Liżewska.

Członkowie Zarządu Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami:

Ewa Gładkowska

Elżbieta Nowak

Zofia Nowosielska

Adam Płoski

 

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami:

Aleksander Nowakowski

Grzegorz Świętochowski

Robert Wójcik


2015-05-11 22:01:10

W dniu 17.02.2015 r (wtorek),  o godz. 17.00 w bibliotece „ Hosianum”,

ul. kard. S.Hozjusza 15 odbyło się spotkanie członków i miłośników TOnZ w Olsztynie

Była to niebywała okazja obejrzenia i "dotknięcia" cennych starodruków, które są w posiadaniu biblioteki WSD "Hosianum". Spotkanie poprowadził dyrektor biblioteki ks. Tomasz Garwoliński.


2015-07-08 11:10:57

Estonia jest jednym z krajów bałtyckich, tym, który leży najdalej od nas, na północy Europy, nad Morzem Bałtyckim. Estonia to jeszcze nie Skandynawia ale krajobraz i architektura bardzo ją przypominają, w każdym razie są odmienne niż w pozostałych dwóch krajach bałtyckich.

 

Czy zachęca aby ją odwiedzić?

Obecny prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves powiedział o niej, że jest postsocjalistycznym krajem skandynawskim.

Członkowie Oddziału Olsztyńskiego TOnZ oraz miłośnicy zabytków w dniach 10 - 16 maja 2015r. przebywali w Estonii. Po tym wyjeździe, myślę, że na pytanie czy warto odwiedzić Estonię my, uczestnicy wyjazdu odpowiemy twierdząco.

W załączeniu mapka podróży oraz relacja fotograficzna.