Strona główna -> Zabytki -> Krajobraz wiejski -> Międzylesie

<-powrót

Międzylesie, pow. olsztyński, wieś położona przy drodze Dobre Miasto–Jeziorany. Kościół pielgrzymkowy p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wzniesiony w latach 1752-1753 (konsekracja 1755), na miejscu kaplicy z 1752. Zredukowana forma założenia pielgrzymkowego – fasada łączy się murami z dwiema kaplicami w tej samej linii, z przodu kolisty mur z bramką, zamykający dziedziniec. Kościół w typie baroku ceglanego, salowy, kolebkowe sklepienie wsparte na ścianach i filarach przyściennych, pomiędzy którymi płytkie wnęki; w płn. elewacji zegar słoneczny, nad nim chorągiewka na wieżyczce z datą 1733; Wyposażenie o jednolitej, pastelowej kolorystyce łączy cechy późnego baroku, wpływy rokoka i klasycyzmu: ołtarz główny z warsztatu Chrystiana Bernarda Schmidta z Reszla (ok. 1780), w części środkowej niewielki krucyfiks prawdopodobnie z 1. poł. XVII w.; ambona, ławy i konfesjonały z 2. poł. XVIII w., rokokowo-klasycystyczny prospekt organowy i zegar. Zachowana późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem w typie otoczonej promieniami Niewiasty Apokaliptycznej (ok.1520-1530) przeniesiona do Olsztyna.

 Tekst: Joanna Piotrowska