Strona główna -> Aktualności -> Wyjazd studyjny do Górowa Iławeckiego

<-powrót

24 czerwca 2017 r. odbył się kolejny wyjazd studyjny  Oddziału Olsztyńskiego TOnZ .

Odwiedziliśmy obiekty położone w regionie, często nieznane a warte poznania.

Program obejmował: Dobre Miasto, a w nim  Skansen Miejski i Kolegiatę pod wezwaniem Najświętszego. Zbawiciela i Wszystkich Świętych.

  1. Krosno gdzie mieści się sanktuarium pielgrzymkowe pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa.
  2. Chwalęcin barokowy  kościół pielgrzymkowy pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego,
  3. Górowo Iławeckie – cmentarz żydowski, cerkiew grecko-katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego z ikonami Jerzego Nowosielskiego.

Kolejny wyjazd studyjny za nami. Już ogarnia nas nostalgia za tym, że odszedł do przeszłości, za  towarzyszami podróży, a jednocześnie już wietrzymy nową wyprawę i ciekawość nas zżera: dokąd nas powiedzie?

Wspólna wyprawa po najbliższej okolicy była inspirująca a nawet odkrywcza:  odwiedziliśmy miejsca znane, w których wielu z nas było po raz pierwszy.

I na przykład: każdy z nas po wielokroć był w Dobrym Mieście  a kto  zaszedł do Skansenu Miejskiego lub  do  Kolegiaty?  A oba miejsca należy poznać.

Skansen  Miejski w Dobrym Mieście urządzono w  zabytkowych  kamieniczkach  posadowionych na obronnych murach miejskich.  W ich zrewitalizowanych wnętrzach odtworzono dawne zakłady rzemieślnicze: szewsko - rymarski, fryzjerski, pracownię fotograficzną oraz dom piekarza z częścią mieszkalną.  Miejsca te zachwycają bogactwem zgromadzonych eksponatów ( niektóre z nich to dary dobromiejskich rzemieślników) i przenoszą w minione czasy :  na widok fotela w zakładzie fryzjerskim – niejedno ówczesne dziecko a dzisiejszy dorosły widzi siebie siedzącego - dla usadzenia klienta we właściwej pozycji – na desce ułożonej  na fotelu przed lustrem i fryzjera z ostrymi nożycami, spryskującego wodą z flakonu twarz i głowę.

W Dobrym Mieście obejrzeliśmy też Kolegiatę Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych z XIV w.  Kościół wraz z zabudowaniami Warmińskiej Kapituły Kolegiackiej jest największym i najważniejszym zabytkiem miasta. Ołtarz główny pochodzi z lat 1743-1748. Oprócz głównego, są jeszcze cztery inne ołtarze: ołtarz mariacki - tryptyk z ok. 1430, późnogotycki tryptyk św. Anny z ok. 1500 z rzeźbioną grupą św. Anny Samotrzeć, ołtarz św. Sebastiana z 1642 obecnie czczony jako ołtarz Madonny Dobromiejskiej i ołtarz Trójcy Świętej z końca XVII w. z wybitną późnogotycką rzeźbą "Tron Łaski" z początku XVI w. Znajdują się organy posiadające 3522 piszczałki. W sezonie letnim organizowane są tu koncerty. 

Kolejnym etapem wycieczki były Krosno i Chwalęcin.

Do sanktuarium w Krośnie jechaliśmy piękną drogą z alejami przydrożnymi Atrakcją wypraw po Warmii są również jej piękne aleje drogowe. Właśnie taką malowniczą drogą dojeżdża się do kościoła w Krośnie.

Widok kościoła na wzgórzu robi piorunujące  wrażenie. Jest to jeden z najpiękniejszych kościołów barokowych na Warmii. Może się wydawać, że widzimy nieco mniejszą Świętą Lipkę i mimo, że nie jest tak bogaty i tak dobrze utrzymany to należy do najpiękniejszych kościołów barokowych na Warmii. Na dziedziniec prowadzi rokokowa brama. Koniecznie przed wejściem do kościoła należy przespacerować się klimatycznymi  krużgankami. To kolejne niezwykłe wrażenie. Krośnieński kościół wymaga remontu ale też jego autentyczność i surowość murów, posadzek przeniesiona nietknięta przez wieki zachwyca. Dlaczego w Krośnie powstało sanktuarium? Legenda głosi, że nurcie płynącej przez Krosno Drwęcy Warmińskiej znaleziono alabastrową figurkę Matki Boskiej. Od początku zasłynęła cudami. W 1593 r. burmistrz Braniewa Jakub Barcz, właściciel Krosna, wystawił kaplicę, w której umieszczono łaskami wsławioną figurkę Maryi. W 1685 r. władze kościelne Diecezji Warmińskiej przydzieliły duszpasterza do obsługi napływających tu pielgrzymów. Wkrótce kaplica okazała się o wiele za mała. Przystąpiono więc do budowy obecnie istniejącej świątyni. Obecny kościół i jego otoczenie zbudowano w latach w latach 1709-1759 na dębowych palach. Budowniczym był Hans Christopher Reimers z Ornety. Budowę samego kościoła zakończono w 1720 roku. Wykańczanie wnętrza i zdobienia fasady zakończono jednak  w 1759 roku. Krużganki obiegające kościół pochodzą z XVIII w.  w  ich narożach mieszczą się kwadratowe kaplice  z dzwonowatymi kopułami,  kryte blachą, zwieńczone krzyżem. W 1945 roku kościół nie poniósł żadnych strat, poza jedną: zaginęła wówczas cudami słynąca i od 500 lat czczona  figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem.  Dzisiaj w kościele możemy oglądać jej kopię. Przy kościele stoi, pochodzący z 1726 roku 1726 piętrowy budynek na planie czworokąta z wewnętrznym dziedzińcem. Mieścił się tu  konwikt mieszkalny dla księży, początkowo wspólnoty diecezjalnej, która opiekowała się świątynią i pielgrzymami, a od 1820 do 1945 miejsce dla kapłanów starszych i chorych.

Po 1945 r. diecezjalne dobra ziemskie zostały przejęte przez Fundusz Ziemi a w 1954 roku przekazane PGR. Współcześnie wokół sanktuarium powstają zabudowania, które psują krajobraz pięknej okolicy. Tak wygląda kolejny etap burzliwych dziejów regionu.

W Chwalęcinie malutkiej warmińskiej wsi położonej niedaleko Ornety znajduje się najmniejsze Sanktuarium na Warmii - Podwyższenia Krzyża Świętego. Projekt kościoła nawiązuje do sanktuarium w Świętej Lipce. Miejsce to znane jest ze słynącego łaskami tzw. Czarnego Krucyfiksu. Wnętrze świątyni zaskakuje przepychem późnobarokowej polichromii, przedstawiającej legendę Krzyża Świętego. Polichromia to dzieło mistrza Jana Lossau z Braniewa. Ołtarz główny pochodzi z około 1400 roku, ołtarze boczne wykonano w Reszlu, kościół wyposażony został pod koniec XVIII wieku w prospekt organowy. Kościół w niezmienionym stanie przetrwał do dnia dzisiejszego, okrążają go wspaniałe krużganki. Jedyną ingerencją zakłócającą barokowy charakter zespołu jest klasycystyczna fasada z XIX wieku. Miejsce to wywiera silne wrażenie: w zapomnianej wiosce na uboczu popularnych szlaków znajduje się barokowa perełka sanktuarium, warta zobaczenia.

Zmierzając do celu wyprawy -  Górowa Iławeckiego,  zajechaliśmy do pięknego kościoła w Plutach. Świątynia zbudowana została pod koniec XV lub na początku XVI wieku.  Na wieży zachował się oryginalny mechanizm zegarowy z napędem obciążnikowym oraz dwa dzwony. W podziemnej krypcie Kościoła złożone są trumny pochodzące z przełomu XVIII i XIX wieku, a także tablice upamiętniające poległych w I wojnie światowej mieszkańców wsi Pluty.

Uwieńczeniem podróży  było Górowo Iławeckie.

Zwiedziliśmy niezwykłą cerkiew mieszczącą się w murach XIV wiecznego gotyckiego kościoła. Dzieje tej świątyni odzwierciedlają burzliwe dzieje naszego regionu. Kościół zbudowano w 1367 roku. Był świątynią katolicką, później ewangelicką, obecnie jest tu cerkiew pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Po akcji „Wisła” trafili tu przesiedleni z południowo-wschodniej Polski Ukraińcy, którzy w większości są wyznania greko-katolickiego. W 1981 roku odkupili kościół od ewangelików ceku posiadania własnej świątyni. Wewnątrz zachowało się barokowe malowidło z 1660 roku, przedstawiające  biblijne i wydarzenia z życia Jezusa To jedno z najpiękniejszych tego typu zdobień na Warmii i Mazurach, wraz z  ikonostasem i freskami wykonanymi przez wybitnego artystę  Jerzego Nowosielskiego  całość wywołuje  niesamowite wrażenie.  Koniecznie należy przeżyć emocje, które wywołuje widok niepowtarzalnej harmonii  wnętrza świątyni:  monumentalnych ceglanych gotyckich ścian, czystych kolorów ikon i barokowego malarstwa .

Wieczorem w ogrodzie plebańskim gościł nas proboszcz parafii  ksiądz Jan Łajkosz .