Strona główna -> Kącik konserwatorski -> Sprawozdania

<- powrót

2013-11-26 14:26:06

WOZŁAWKI – kaplica św. Brunona przy kościele Św. Antoniego Opata: konserwacja i restauracja polichromii J. Meyera (XVIII w.)

WYBRANE REALIZACJE KONSERWATORSKIE 
BARCIANY – kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach: konserwacja wyposażenia ruchomego kościoła, w tym barokowego konfesjonału (XVIII w.)
BAŁOSZYCE – założenie pałacowo-parkowe (XIX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie i rewitalizacyjne budynku pałacu oraz parku i zabudowy towarzyszącej 
BAŻYNY – kościół p.w. św. Rocha i św. Mikołaja: konserwacja ołtarza głównego
BARCZEWO – kościół p.w. św. Anny i św. Szczepana: prace remontowe dachu; prace konserwatorsko-restauracyjne elewacji; konserwacja wyposażenia ruchomego, w tym prospektu organowego
BARCZEWO – kościół p.w. św. Andrzeja: konserwacja ambony (XVIII w.)
BARTOSZYCE – Brama Lidzbarska: prace ratowniczo-konserwatorskie
BISZTYNEK – kościół p.w. św. Macieja i Przenajdroższej Krwi Jezusa w Bisztynku: konserwacja i restauracja zespołu witraży
CHWALĘCIN – kościół p. w. Podwyższenia Krzyża Świętego: konserwacja i restauracja z elementami rekonstrukcji terakotowych figur Apostołów z fasady kościoła; konserwacja i restauracja zespołu stacji Drogi Krzyżowej
DĄBRÓWNO – kościół ewangelicko-metodystyczny: prace badawcze i konserwatorsko-restauratorskie gotyckich polichromii (XIV – XV w.) 
DOBRE MIASTO – kolegiata p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych: prace konserwatorskie na elewacjach, w tym odtworzenie dekoracji malarskiej szczytów
DŹWIERZUTY – kościół ewangelicko-augsburski: konserwacja i restauracja prospektu organowego (XVIII w.)
ELBLĄG – kościół katedralny p.w. św. Mikołaja, prace konstrukcyjne i konserwacja elewacji
FROMBORK – kościół archikatedralny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Andrzeja: prace konserwatorskie przy wyposażeniu ruchomym; prace remontowo-konserwatorskie w kaplicy Zbawiciela (kaplicy Szembeka) w tym konserwacja polichromii i ołtarza
FROMBORK – remont pałacu biskupiego
FROMBORK – wieża wodna (XVI w.) prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacjach
GIŻYCKO – zamek: prace konserwatorsko-restauratorskie
GŁOTOWO – kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela: prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza głównego; prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji
GŁOTOWO – zespół Kalwarii Warmińskiej: prace remontowo-konserwatorskie kaplic; prace konserwatorsko-restauratorskie wyposażenia i wystroju kaplic
GRODZICZNO – kościół p.w.  św. Ap. Piotra i Pawła: kompleksowa konserwacja i restauracja ołtarza głównego i ołtarza bocznego p.w. św. Jana Nepomucena
GRUYŹLINY – kościół p.w. św. Wawrzyńca: konserwacja i restauracja ołtarza p.w. św. Wawrzyńca
GÓROWO IŁAWECKIE – cerkiew p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: kompleksowa konserwacja polichromowanego stropu (XVII w.)
IŁAWA – kościół p.w. Przemienienia Pańskiego: konserwacja i restauracja ołtarza głównego
IŁAWA – dworzec kolejowy: kompleksowe prace konserwatorskie i renowacyjne elewacji i wnętrza
JEŁMUŃ – dwór (XIX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie i rewitalizacyjne
  
JEZIORANY – kościół p.w. św. Bartłomieja: konserwacja i restauracja ołtarzy: głównego i bocznego p.w. Matki Bożej Różańcowej, ambony, prospektu i organów
JONKOWO – kościół p.w. Jana Chrzciciela: kompleksowa konserwacja więźby dachowej nad nawa i prezbiterium; prace konserwatorsko-restauratorskie przy ołtarzu głównym
KANIGOWO – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: konserwacja i rewaloryzacja gotyckiego kościoła o unikatowej podwójnej konstrukcji szkieletowej.
KŁĘBOWO – kościół p.w. Świętej Małgorzaty, konserwacja i rekonstrukcje polichromii stropu
KOSZELEWY – kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: konserwacja i restauracja prospektu i instrumentu organów
KROSNO – zespół Sanktuarium p.w.  Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i św. Józefa w Krośnie: konserwacja gotyckiego krucyfiksu; konserwacja i restauracja ambony (XVIII w.)
KURZĘTNIK – kościół p.w. św. Marii Magdaleny: konserwacja i restauracja wyposażenia: ołtarza głównego, ołtarzy bocznych: p.w. św. Rocha i p.w. Najświętszej Marii Panny Najświętszej Marii Panny
LIDZBARK WARMIŃSKI – zespól zamku biskupów warmińskich: prace konserwatorskie na podzamczu; kompleksowe badania konserwatorskie polichromii gotyckich w krużgankach zamku
LIDZBARK WARMIŃSKI –cerkiew prawosławna p.w. św. Piotra i Pawła (d. kościół ewangelicki – XIX w.): kompleksowa konserwacja drewnianej konstrukcji świątyni i jej wnętrza
LIDZBARK WARMIŃSKI – pawilon zw. „oranżerią”: kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie i rewitalizacyjne budynku i jego otoczenia; konserwacja i restauracja polichromii J. Meyera stanowiących wystrój budynku
LUBAWA – kościół p.w. św. Anny: konserwacja i restauracja ołtarza głównego (XVIII w.)
LUBAWA – kościół p.w. Jana: konserwacja i restauracja polichromowanego stropu i ław kolatorskich (XVII w.)
LUBOMINO – kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej: konserwacja i restauracja wyposażenia świątyni, w tym ołtarza głównego i ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Niepokalanej
ŁĄKORZ – kościół parafialny p.w. św. Mikołaja Biskupa: konserwacja ołtarza głównego (pocz. XVII w.)
ŁĘŻANY – zespól pałacowo parkowy (XX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie i rewitalizacyjne budynku pałacu oraz parku
MARIANKA – kościół p.w. św. Piotra i Pawła: konserwacja i restauracja gotyckich polichromii i tabernakulum ściennego
MOŁTAJNY – kościół p.w. Anny: remont wieży
NAKOMIADY – zespól pałacowo-parkowy (XIV – XIX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie i rewitalizacyjne budynku pałacu oraz parku i zabudowy towarzyszącej
NOWE MIASTO LUBAWSKIE – kościół farny p.w. Św. Tomasza Apostoła: prace konserwatorskie i restauratorskie przy barokowych malowidłach z 1638 roku na drewnianym stropie prezbiterium; prace konserwatorsko-restauratorskie przy barokowych polichromiach w nawie głównej; konserwacja i restauracja ołtarza głównego, łuku tęczowego i chrzcielnicy; konserwacja chorągwi nagrobnej Jana Pawła Działyńskiego (XVIII w.)
OKARTOWO – kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP: konserwacja i restauracja malarskiego wystroju świątyni
OLSZTYN – kościół p.w. Najświętszego Serca pana Jezusa: prace ratunkowo-konserwatorskie przy wieżach 
OLSZTYN – zespół zamku: remont kapitalny więźby dachowej; prace konserwatorsko-restauratorskie szczytów
OLSZTYN – ul. Dąbrowszczaków 3 (Kamienica Junacka) kompleksowe prace remontowo-konserwatorskie XIX w. kamienicy
ORNETA – kościół p.w. św. Jana Chrzciciela: konserwacja i restauracja ołtarza głównego
OSTRÓDA – kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny: kompleksowa konserwacja gotyckiej rzeźby Pieta (XIV w.)
OSTRÓDA – zespól pokoszarowy przy ul. Czarnieckiego, prace budowlano-konserwatorskie przy budynku sztabowym nr 26 adaptowanym na potrzeby Sądu Rejonowego w Ostródzie
PASŁĘK – kościół parafialny p.w. Św. Bartłomieja: konserwacja i restauracja elementów wyposażenia: organów A. Hildebrandta (XVIII w.) i barokowej ambony z 4 ćw. XVII w. 
PASYM – kościół ewangelicko-augsburski: prace konserwatorskie na elewacjach.
RADOSTOWO – kościół p.w. Św. Anny i św. Jerzego: konserwacja i restauracja ołtarza głównego
RAMSOWO – kościół p.w. św. Andrzeja i św. Pawła: konserwacja ołtarza głównego
RESZEL – kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu: konserwacja gotyckiej szafy bibliotecznej 
RESZEL – stara plebania (XIV / XV w.): prace ratunkowo-konserwatorskie
RESZEL – zamek biskupów warmińskich: prace remontowe przy dachach wieży bramnej i skrzydeł kurtynowych
RYCHNOWO – kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Maryi: kompleksowa konserwacja wyposażenia ruchomego świątyni – w tym: późnogotyckiego ołtarza głównego,  polichromii stropu i ścian, chóru muzycznego, ambony i ław kolatorskich
SORKWITY – kościół ewangelicko-augsburski: remont dachu, prace konserwatorsko-restauracyjne na elewacjach
STARE JUCHY – kościół p.w. Trójcy Świętej: konserwacja i restauracja ambony (XVII w.)
STOCZEK KLASZTORNY – Sanktuarium  Matki Bożej Pokoju: konserwacja i restauracja ołtarza głównego
SZESTNO – kościół p.w. Św. Krzyża; kompleksowa konserwacja wyposażenia wnętrza świątyni: w tym ołtarza, ambony, epitafium, ław kolatorskich, konfesjonału, empor; konserwacja i restauracja dekoracji malarskiej w nawie oraz kruchcie i wieży
SZTYNORT DUŻY – pałac Lehndorffów (XVI – XIX w): prace ratunkowo-konserwatorskie przy zabytkowych stropach (XVIII w.)
ŚWIĘTA LIPKA – Sanktuarium p.w. Matki Bożej: konserwacja i restauracja wyposażenia ruchomego; konserwacja i restauracja polichromii w krużgankach; konserwacja i restauracja elewacji
WĘGORZEWO – kościół p.w. Św. Piotra i Pawła: konserwacja i restauracja: ambony, konfesjonałów, chrzcielnicy (XVII i XVIII w.) oraz prospektu organowego (XVII w.)
WIELICZKI – kościół p.w. p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny: kompleksowe prace konserwatorskie przy wyposażeniu świątyni: polichromiach, ołtarzu głównym, ołtarzu bocznym, ambonie i prospekcie organowym
WOZŁAWKI – kaplica św. Brunona przy kościele Św. Antoniego Opata: konserwacja i restauracja polichromii J. Meyera (XVIII w